Հերմինե Սերյոժայի Ալավերդյան

Հերմինե Սերյոժայի Ալավերդյանը ծնվել է 1974 թ.-ի մայիսի 24-ին  Գորիս քաղաքում: 1981-1991թթ. սովորել է Գորիսի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցում և ավարտել այն գերազանցությամբ՝ ստանալով  ոսկե մեդալ:

1991թ.-ին ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը:  1996թ.-ին ավարտել է` ստանալով աշխարհագետի, աշխարհագրության ուսուցչի որակավորում:

 

Կարդացվող դասընթացներ

 • Տեսական մանկավարժություն
 • «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի դասավանդման մեթոդիկա
 • Տարրական կրթության մանկավարժություն
 • Ներառական կրթություն
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Մանկավարժության պատմություն
 • Մանկավարժական դիագնոստիկա
 • Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 • Միջառարկայական կապերը բուհական և դպրոցական դասընթացում
 • Ժամանակակից ներառական և հատուկ կրթության համակարգը ՀՀ-ում և արտերկրում

Գիտական և մեթոդական հրատարակություններ

Ունի տպագրված 10 գիտական հոդված միջազգային և հանրապետական ամսագրերում, 1  մեթոդական ուղեցույց:

Վերապատրաստումներ

Կազմակերպության անվանումը

Տարեթիվը

Ծրագրի/դասընթացի անվանումը

Գորիսի պետական համալսարան

2018թ. մայիս 14-16

Erasmus+HERITAG ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված <<Դասավանդման նոր մեթոդները>> գիտաժողով

Հավաստագիր

Գորիսի պետական համալսարան

2018թ, հունիս 4-5

Էրազմուս «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի  զարգացման և գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» (LNSS) ծրագրի  EMI շրջանակներում «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» վերապատրաստման դասընթաց,

Հավաստագիր

Գորիսի պետական համալսարան

2019թ., օգոստոսի 12-13

<<Ընտանիքը՝ որպես անձի հոգևոր-հոգեբանական աճն ապահովող կրթական միջավայր>> թեմայով վերապատրաստման դասընթաց,

Հավաստագիր

Գորիսի պետական համալսարան

2019թ., օգոստոսի 12-13

2020թ.

 

Նոյեմբերի 16-ից դեկտեմբերի 4

 

2021թ. Հունիսի 25-ից հուլիսի 14-ը

ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք  ստանալու քննություններին նախապատրաստելու նպատակով վերապատրաստում իրականացնողի հավաստագիր՝ <<Կիրառական մանկավարժություն և հոգեբանություն>> մոդուլից

Հավաստագիր

<<Սյունիք>> ինֆոտուն

 

2020թ. հուլիսի 15-24

Դիմակահանդես լրավարակի ժամանակ, մեդիագրագիտության փառատոն

Վկայագիր

Աշխատանքային փորձ

 • 1996-1999թթ-ին աշխատել է Գորիսի «Տաթև» համալսարանում`  որպես մանկավարժության դասախոս:
 • 1999 թ.-ին ընդունվել է աշխատանքի Գորիսի պետական համալսարանում (նախկինում` ՀՊՃՀ )` որպես լաբորանտ:
 •  2000թ.-ի սեպտեմբերից  առ այսօր նույն համալսարանում աշխատում է որպես դասախոս` Ընդհանուր մանկավարժության և  հատուկ կրթության ամբիոնում:

Դասավանդվող առարկաներ

Աշխարհագրություն