ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


2023 թվականի երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
2023 թվականի երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
2023 թվականի առաջին եռամսյակի հաշվետվություն
2022 թվականի չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
2022 թվականի երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
2022 թվականի առաջին եռամսյակի հաշվետվություն
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
2021 թվականի երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
2021 թվականի առաջին եռամսյակի հաշվետվություն
2020 թվականի տարեկան հաշվետվություն