ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ 


«Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը հանրակրթական ծրագրերի իրականացման համար տրված է. տարրական հանրակրթական ծրագրի համար՝ Ա №0764, հիմնական հանրակրթական ծրագրի համար՝ Ա №0754 լիցենզիաները:


«Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի լիցենզիաները