ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ


2022-2023 ուսումնական տարվա գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվություն
2021-2022 ուսումնական տարվա գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվություն
2020-2021 ուսումնական տարվա գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվություն
2017-2018 ուսումնական տարվա գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվություն
2016-2017 ուսումնական տարվա գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվություն