ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ


Տնտեսական մասի  բազմաբնույթ գործունեությունը ապահովում է կրթօջախի նորմալ աշխատանքը:

Բաժնի հիմնական գործառույթներն են.

  1. դպրոցի շենքերում անհրաժեշտ շինարարական-վերանորոգման աշխատանքների կատարումը,
  2. էլեկտրաէներգիայի, ջրի և գազի անխափան մատակարարումը,
  3. դպրոցի շենքերում գիշերային և ցերեկային պահակային հսկողության իրականացումը,
  4. ուսումնական և վարչական որակյալ կահույքի ապահովումը,
  5. դպրոցիի շենքում պատշաճ մաքրության ապահովումը:

Հայրապետյան Ալեքսանդր

Տնտեսական գծով տնօրենի տեղակալ

Էլ. փոստ՝ hayrapetyan.shes@mail.ru