ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄ

ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԸ

 
ՆԻՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ, ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ
   
 ԼԻԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
   
   
ԱՆԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
   
   
ՇԱՀԱՆԵ ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
 ՄԱՐԻԱՄ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ