ՀՀ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ, ԳԻՏՈւԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈւՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԻՍԻ ՅՈՒ. ԲԱԽՇՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ 

 

 

 

 

Դպրոցի լրիվ անվանումը`

   «Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

Կրճատ անվանումը՝

   Գ3ՀԴ

Հասցե՝

   Հայաստանի Հանրապետություն, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Սյունիքի 183

Ընդունարանի հեռախոսահամար՝

   +374 284 2 42 56

Տնօրենի հեռախոսահամար՝

   +374 284 

Կայք՝

   www.goris3school.am

Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝

   goris3@mail.ru, goris3@schools.am

Դպրոցը սոցիալական կայքերում՝

   

Տնօրեն՝

   Դավիթ Կոստանդյան

Ուսումնական մաս՝

   Ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն՝ Սերգեյ Ավանեսյան

ՄԿԱ և դաստիարակչական մաս՝

   ՄԿԱ աշխատանքների գծով փոխտնօրեն՝ Աիդա Անտոնյան

 
Մեթոդմիավորումներ՝
   Տարրական դասարանների մեթոդմիավորում
   Հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորում
   Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդմիավորում
   Օտար լեզուների մեթոդմիավորում