ՏԱՐԻՖԻԿԱՑԻՈՆ ՊԼԱՆՆԵՐ


2020-2021 ուսումնական տարի, առաջին կիսամյակ
2020-2021 ուսումնական տարի, երկրորդ կիսամյակ
2021-2022 ուսումնական տարի, առաջին կիսամյակ
2021-2022 ուսումնական տարի, երկրորդ կիսամյակ
2022-2023 ուսումնական տարի, առաջին կիսամյակ
2022-2023 ուսումնական տարի, երկրորդ կիսամյակ
2023-2024 ուսումնական տարի, առաջին կիսամյակ
2023-2024 ուսումնական տարի, երկրորդ կիսամյակ