ԽՄԲԱԿՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ

ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ


ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ

N ԽՄԲԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ
1 «Տարբեր ազգերի պարեր», «Ֆուրշեթ։ Դերձակի մասնագիտական հիմունքներ», «Գծագրություն, թույլտվածքներ և նստեցվածքներ, մակերևույթների անհարթություններ», «Երաժշտությունը՝ հոգու հայելին է», «Արվեեստը՝ քո աչքերով»
2 «Հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա»
3 «Պատանի քիմիկոս», «Աթլետիկայի պատմության և տարբեր վազքաձևերի ուսուցում»
4 «A B C», «Խոսքի զարգացում», «Վարսավիրություն», «Հեքիաթների աշխարհում», «Հայ կինո», «Թատրոն», «Հմուտ ձեռքեր» (տղաների), «Ընթերցանություն և ասմունք» և «Տեղեկատվության անվտանգություն և մեդիագրագիտություն»
5 «Step by Step»
6 «Améliorons notre français»

ԽՄԲԱԿՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ

N ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԽՄԲԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԾՐԱԳԻՐԸ
1 Ազգային երգ ու պար Տարբեր ազգերի պարեր (հեղինակ՝ Գրիգորյան Լուսինե)
2 Տեխնոլոգիա (աղջիկներ) Ֆուրշեթ։ Դերձակի մասնագիտական հիմունքներ (հեղինակ՝ Արզումանյան Կարինե)
3 Տեխնոլոգիա (տղաներ) Գծագրություն, թույլտվածքներ և նստեցվածքներ, մակերևույթների անհարթություններ (հեղինակ՝ Հարությունյան Մարետա)
4 Քիմիա Պատանի քիմիկոս (հեղինակ՝ Դաջունց Անուշ)
5 Ֆիզիկա Հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա (հեղինակ՝ Բակունց Արմանուշ)
6 Ֆիզկուլտուրա Աթլետիկայի պատմության և տարբեր վազքաձևերի ուսուցում (հեղինակ՝ Աբգարյան Աննա)
7 Երաժշտություն Երաժշտությունը՝ հոգու հայելին է (հեղինակ՝ Հովհաննիսյան Թամարա)
8 Կերպարվեստ Արվեստը՝ քո աչքերով (հեղինակ՝ Միրզոյան Սոնա)
9 Անգլերեն A B C (հեղինակ՝ Գրիգորյան Թագուհի)
10 Մայրենի, Օտար լեզու, Ինֆորմատիկա Խոսքի զարգացում (հեղինակ՝ Գրիգորյան Թագուհի, Ավանեսյան Սերգեյ, Սարգիսջանյան Անուշ, Պետրոսյան Մարգարիտա, Բաղդասարյան Լուսինե)
11   Վարսավիրություն (հեղինակ՝ Ավանեսյան Սերգեյ)
12 Արվեստ, Մայրենի Հեքիաթների աշխարհում (հեղինակ՝ Հովսեփյան Շահանե)
13 Արվեստ Հայ կինո (հեղինակ՝ Ծատրյան Արփինե)
14 Արվեստ Թատրոն (հեղինակ՝ Հարությունյան Սոնա)
15 Ինֆորմատիկա Տեղեկատվության անվտանգություն և մեդիագրագիտություն (հեղինակ՝ Ղուլյան Օլյա)
16 Տեխնոլոգիա (տղաներ) Հմուտ ձեռքեր (հեղինակ՝ Հարությունյան Մարետա)
17 Հայ գրականություն Ընթերցանություն և ասմունք (հեղինակ՝ Երիցյան Արշալույս)
18 Անգլերեն Step by Step (հեղինակ՝ Գրիգորյան Լիանա)
19 Ֆրանսերեն Améliorons notre français (հեղինակ՝ Հայրապետյան Անի)