ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ առարկայական ծրագրերը հաստատելու մասին


«ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ դասարանների առարկայական ծրագրերը հաստատելու մասին»

ԱՌԱՐԿԱ ԾՐԱԳԻՐ
Երաժշտություն (2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ դասարաններ)
Կերպարվեստ (2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ դասարաններ)
Աշխարհագրություն (7-րդ, 10-րդ դասարաններ)
Բնություն (5-րդ դասարան)
Ես և շրջակա աշխարհը (2-րդ դասարան)
Ֆիզիկա (7-րդ, 10-րդ դասարաններ)
Կենսաբանություն (7-րդ, 10-րդ դասարաններ)
Տեխնոլոգիա (2-րդ, 5-րդ դասարաններ)
Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն (2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ դասարաններ) 
Մաթեմատիկա (2-րդ, 5-րդ դասարաններ), Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն (7-րդ, 10-րդ դասարաններ) 
Հասարակագիտություն (7-րդ, 10-րդ դասարաններ)
ՆԶՊ (10-րդ դասարան)
Օտար լեզուներ (5-րդ դասարան)
Մայրենի (2-րդ, 5-րդ դասարաններ), Հայոց լեզու, Գրականություն (7-րդ, 10-րդ դասարաններ) 
Շախմատ (2-րդ դասարան)
Արվեստ (7-րդ, 10-րդ դասարաններ) 
Ֆիզկուլտուրա (2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ դասարաններ) 
Համաշխարհային պատմություն (7-րդ, 10-րդ դասարաններ)
Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն (10-րդ դասարաններ)
Հայոց պատմություն (7-րդ, 10-րդ դասարաններ)
Իմ հայրենիքը (5-րդ դասարաններ)
Քիմիա (7-րդ, 10-րդ դասարաններ)

Այլ դասարանների ծրագերին կարող եք ցանոթանալ այստեղ: