ՈՒԳՓ, ՄԿԱ, ԴԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐ


2022-2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Ուսումնական գծով փոխտնօրենի աշխատանքային պլան
ՄԿԱ գծով փոխտնօրենի աշխատանքային պլան
ԴԱԿ-ի աշխատանքային պլան

2023-2024 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Ուսումնական գծով փոխտնօրենի աշխատանքային պլան
ՄԿԱ գծով փոխտնօրենի աշխատանքային պլան
ԴԱԿ-ի աշխատանքային պլան