Հարգելի գործընկերներ, ստորև ներկայացված է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների հետ տարվող աշխատանքների բաժանումը՝ ըստ պաշտոնների, ինչպես նաև աշակերտի ծնողի ու սովորողի պարտականություններն ու լիազորությունները:

Բոլոր աշխատողներին խնդրում ենք ծանոթանալ իրենց պարտականություններին, լիազորություններին և այսուհետ առաջնորդվել այդ սկզբունքներով:

Դպրոցի տնօրեն
Դպրոցի ուսումնական գծով փոխտնօրեն
Ուսուցիչ
Ուսուցչի օգնական
Մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի հատուկ մանկավարժ (լոգոպեդ, տիֆլոմանկավարժ, սուրդոմանկավարժ, օլիգոֆրենամանկավարժ, էրգոթերապիստ), հոգեբան, սոցիալական մանկավարժ
Աշակերտի ծնող
Սովորող

Այս էջը հասանելի է միայն հղումով և նախատեսված է ներքին շրջանառության համար: