ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ


Հայոց լեզու
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Պատմություն
Գրականություն
Ռուսաց լեզու
Անգլերեն
Ֆրանսերեն
ՆԶՊ
Մաթեմատիկա
Քիմիա
Ֆիզիկա
Աշխարհագրություն
Կենսաբանություն