Նախագծային մեթոդ․ ինչպես աշխատել նախագծային մեթոդով

Նախագծային մեթոդ, խնդրի (տեխնոլոգիաների) մանրամասն մշակման միջոցով դիդակտիկ նպատակին հասնելու մեթոդ, որը պետք է ավարտվի միանգամայն իրական, շոշափելի գործնական արդյունքով՝ ձևակերպված այս կամ այն ձևով (պրոֆ․ Եվ․ Ս․ Պոլատ)։ Այն սովորողների որոշակի գործողությունների հաջորդականությունների, հնարների համադրություն է, որոնք իրականացվում են տրված առաջադրանքը կատարելու նպատակով՝ յուրաքանչյուր սովորողի համար էական և որոշակի վերջնական արդյունքի տեսքով։ Նախագծային մեթոդի հիմնական նպատակն է սովորողներին տալ հնարավորություն գործնական խնդիրների կամ առաջադրանքների լուծման գործընթացում ինքնուրույն ձեռք բերել գիտելիքներ՝ տարբեր առարկաներից գիտելիքների ինտեգրման միջոցով։

Նախագծային մեթոդը հանդիսանում է հետազոտական, պրոբլեմային, ստեղծագործական մեթոդների համադրություն։ Այստեղ ուսուցիչը ստանձնում է մշակողի, համակարգողի, փորձագետի, խորհրդատուի դեր։ Սա նշանակում է, որ նախագծային մեթոդի հիմքում ընկած է սովորողի ճանաչողական հմտությունների, սեփական գիտելիքներն ինքնուրույն ձևակերպելու, տեղեկատվական տարածքում կողմնորոշվելու, քննադատական և ստեղծագործական մտածողության ձևավորումն ու զարգացումը։

Ցանկացած նախագծի հիմնական նպատակն է տարբեր կարողությունների ձևավորումը, որոնք ժամանակակից մանկավարժությունում անվանում են անձնային համալիր առանձնահատկություններ։ Այն է՝ գիտելիքների, հմտությունների, արժեքների փոխկապակցում, ինչպես նաև համապատասխան իրավիճակում նրանց մոբիլիզացոմ և կիրառելու պատրաստակամություն։

Նախագծային մեթոդը ստեղծում է նպաստավոր պայմաններ հետևյալ կարողությունների ու հմտությունների ձևավորման ու զարգացման համար․

 1. Ռեֆլեկտիվ հմտություններ
 2. Որոնողական, հետազոտական հմտություններ
 3. Համագործակցային հմտություններ
 4. Կառավարման կարողություններ, հմտություններ
 5. Շնորհանդեսների պատրաստման հմտություններ
 6. Ներկայացման հմտություններ

Նախագծերի տեսակները․

 1. Գործնական կողմնորոշիչ նախագիծ (օրինակ՝ Ուսումնաօժանդակ նյութի ստեղծում)
 2. Անհատական նախագիծ (օրինակ՝ Սոց հարցում միկրոհաշվիչի օգտագործման վերաբերյալ)
 3. Տեղեկատվական նախագիծ (օրինակ՝ Ստեղծել «Անվանի հայ մաթեմատիկոսներ» ինտերնետային էջ)
 4. Ստեղծագործական նախագիծ (օրինակ՝ Ոչ ավանդական մոտեցում նախագծային արդյունքի ստեղծման գործում)
 5. Դերային նախագիծ (օրինակ՝ Թատերական ներկայացում)։

Նախագծային աշխատանքի կազմակերպման քայլաշար․

 1. Նախագծային թեմայի ընտրություն
 2. Թեմայի տրոհում ենթաթեմաների
 3. Նախաձեռնող խմբերի ձևավորում
 4. Տեղեկատվության հավաքագրում
 5. Տեղեկատվությունների քննարկում,մշակում
 6. Թեմայի վերաբերյալ եզրահանգումների ձևակերպում
 7. Հետազոտական հաշվետվության նախապատրաստում
 8. Նախագծի պաշտպանություն /պրեզենտացիա/,
 9. Արդյունքների ամփոփում

Կառուցվածքի 5 փուլերը․

 1. Պրոբլեմ /հիմնահարց/
 2. Պլանավորում /նախագծում/
 3. Պրպտում /տեղեկատվության որոնում/
 4. Պատրաստում /նախապատրաստում
 5. Պաշտպանություն /պրեզենտացիա

1-ին փուլ - Պրոբլեմ /հիմնահարց/ Ուսուցչի գործունեությունը - Ուսուցիչը ներկայացնում է նախագծի թեման առաջարկում է նախագծի հիմնական պրոբլեմը, ձևակերպում նպատակներն ու խնդիրները։ Աշակերտների գործունեությունը - Աշակերտները իրականացնում են պրոբլեմի ընկալումը, իրադրության մեջ հարմարվելը, կոնկրետացնում նպատակներն ու խնդիրները։

2-րդ փուլ - Պլանավորում /նախագծում/ Ուսուցչի գործունեությունը - Ուսուցիչը կազմակերպում է նախագծի գործունեությունը, առաջարկում է կազմավորել խմբեր, բաշխել աշակերտների դերերը խմբերում, պլանավորել նախագծի գործունեությունը և պրեզենտացիայի հնարավոր ձևերը։ Աշակերտների գործունեությունը - Աշակերտները իրականացնում են խմբերի բաժանումը, բաշխում են դերերը խմբում, պլանավորում աշխատանքը, ընտրում արդյունքների և պրեզենտացիայի ձևերն ու եղանակները։

3-րդ փուլ - Պրպտում /տեղեկատվության որոնում/ Ուսուցչի գործունեությունը - Ուսուցիչը տեղեկատվության որոնման գործին չի մասնակցում։ Նա խորհրդատվություն է տրամադրում, հսկում է խմբերի աշխատանքը, տալիս նոր գիտելիք, կատարում պրեզենտացիայի փորձեր։ Աշակերտների գործունեությունը - Աշակերտներն աշխատում են ինքնուրույն, ակտիվ,յուրաքանչյուրն իր դերով, խրհրդակցում են իրար հետ, որոնում և նախապատրաստում են նյութեր պրեզենտացիայի համար։

4-րդ փուլ - Պատրաստում /նախապատրաստում Ուսուցչի գործունեությունը - Ուսուցիչը կատարում է դիտումներ, անհրաժեշտության դեպքում աշակերտներին խորհուրդներ է տալիս, նախապատրաստում է նախագծի պաշտպանությանը։ Աշակերտների գործունեությունը - Աշակերտները կատարում են հետազոտություններ, վերլուծում են տեղեկությունները, աշխատում նախագծի վրա, փորձեր են անում, պատրաստվում նախագծի պաշտպանությանը։

5-րդ փուլ - Պաշտպանություն /պրեզենտացիա Ուսուցչի գործունեությունը - Ուսուցիչը լսում է, աշակերտներին հարցեր է ուղղում, անհրաժեշտության դեպքում ուղղորդում է, գնահատում է նրանց կատարած աշխատանքի որակը և պրոբլեմի լուծման ինքնատիպությունը։ Աշակերտների գործունեությունը - Աշակերտները ներկայացնում են ուսումնական նախագիծը, մասնակցում են խմբային վերլուծությանը, արդյունքների գնահատմանը։

Կատեգորիա: ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ | Ավելացրեց: ԽՄԲԱԳԻՐ (11.02.2022)
Դիտումներ: 3448 | Վարկանիշ: 3.0/4
Մեկնաբանություններն ընդամենը՝: 0
avatar