ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐ


2022-2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Ուսումնական գծով փոխտնօրենի, ՄԿԱ գծով փոխտնօրենի, ԴԱԿ-ի աշխատանքային պլաններ
Դասվարների, դասղեկների աշխատանքային պլաններ
Մեթոդմիավորումների նախագահների աշխատանքային պլաններ
Կաբինետների վարիչների, լաբորանտների, գրադարանավարի աշխատանքային պլաններ
Ուսուցչի օգնականների, հատուկ մանկավարժի աշխատանքային պլաններ