ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐ


2022-2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Տարրական դասարանների մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան
Հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան
Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան
Օտար լեզուների մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան

2023-2024 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Տարրական դասարանների մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան
Հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան
Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան
Օտար լեզուների մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան
Արվեստի, ֆիզիկական կրթության և անվտանգ կենսագործունեության մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան