Հարգելի գործընկերներ, ստորև ներկայացված են ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար նախատեսված փաստաթղթերի օրինակներ, ինֆորմացիա:

N ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՖԱՅԼԸ
1 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
2 ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
3 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԼԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿ
4 ՕՐՎԱ ԴԱՍԻ ՊԼԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿ
5 ՕՐՎԱ ԴԱՍԻ ՊԼԱՆԻ ՀՈՒՇՈՒՄՆԵՐ
6 ԽՄԲԱԿԻ ԾՐԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿ
7 ԽՄԲԱԿԻ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
8 ԴԱՍՂԵԿԻ/ԴԱՍՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ
9 ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ (ԳՐՔԱՅԻՆ)
10 ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ (ԱԼԲՈՄԱՅԻՆ)
11 ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ (ԳՐՔԱՅԻՆ)
12 ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ (ԱԼԲՈՄԱՅԻՆ)
13 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ
14 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՏՈՂԱՇԱՐ
15 ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ
16 ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
17 ԱՈՒՊ-Ի ՕՐԻՆԱԿ
18 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ` ԿԱՐԻՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ` ԱՌԱՆՑ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
19 ԾՆՈՂԻ ՀԵՏ ԵՐԵԽԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
20 ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ
21 ԱՄՍՎԱ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ (ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ)
22 ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ
23 ԴԻՄՈՒՄ ՄԱՐԶՊԵՏԻՆ (ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ)
24 ԿԱԲԻՏԵՆԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ, ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՍՏԱՑԱԿԱՆ
25 ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՕԳՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿ
26 ԴԱՍՎԱՐԻ/ԴԱՍՂԵԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ
27 ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ
28 ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՇՎԵՏՎՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ
29 ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ
30 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇԱՊԻԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
31 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ
32 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՏՈՂԱՇԱՐ
33 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՏՅԱՆ

ՈՒՇԴԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Այս էջը նախատեսված է միայն ներքին շրջանառության համար և հասանելի է միայն հղումով: